STARS-237 Người mẹ kế tuyệt vời

  • Nội Dung

Iori Kogawa là người mẹ kế của tôi, cô không đơn thuần tuyệt vời là người mẹ giỏi giang, đảm đang trong công việc nhà mà còn tuyệt vời trong chuyện làm tình bởi vì sao tôi biết chuyện này tất cả là vì tôi đã từng cùng mẹ kế tò tí te…

STARS-237 Người mẹ kế tuyệt vời