Nhân viên Karen Kaede và sếp cuồng dâm

  • Nội Dung

Karen là một nữ nhân viên xinh đẹp phải đối mặt với một người sếp cuồng dâm, anh ta đang làm mọi thứ để hướng về Karen. Sự cuồng dâm của ông ta tăng lên mỗi ngày qua những hành động bẩn thỉu và cuối cùng anh ta cũng đã hành động một cú quyết định.

Nhân viên Karen Kaede và sếp cuồng dâm