Chiếc remote thần kỳ và anh trai số hưởng

  • Nội Dung

Một chiếc điện thoại thần kỳ có ông bố hạnh phúc, chiếc điện thoại bị hỏng, một thanh niên ra cửa hàng mua một chiếc điện thoại mới bất ngờ bị bán, chiếc điện thoại mới có khả năng níu kéo thời gian của những người xung quanh, anh ta bị ép vào những người vợ của hai người hàng xóm của anh ấy từ lâu đã muốn có chiếc điện thoại truyền thống này.

Chiếc remote thần kỳ và anh trai số hưởng