Bố chồng cưỡng hiếp con dâu khi tận tình chăm sóc

  • Nội Dung

Vợ tôi, ở đây, sống với người chồng và người cha già yếu của cô ấy. Một ngày nọ, tôi để ý thấy cái tủ của bố chồng tôi bị mở, và khi tôi nhìn vào nó, số tiền mà mẹ chồng tôi đã giấu là. Những món đồ mẹ mà anh ấy dường như không biết. Anh ấy đã cố gắng lấy trộm nhưng anh ta thấy mâm xôi ngồi đây, và anh ta lấy tay che lại! Sau đó anh ta ra lệnh “chăm sóc tôi mà không cần dùng tay” và bắt tôi phải phục vụ Bello. Hãy xoắn ngón chân của ông già và miệng của thức ăn. Và Mara với cái miệng nhếch lên đã được tạc và sai lầm của cô ấy đã bị bắn. Điều này, buộc anh phải theo đuổi các dịch vụ giàu có, cha anh -in -law sớm trở thành một tù nhân huấn luyện, anh ghét.

Bố chồng cưỡng hiếp con dâu khi tận tình chăm sóc